Sekretesspolicy

Portalen TvattOnline.se garanterar att besökarnas användaruppgifter – däribland webbläsarinformation och navigationsort – behandlas strikt konfidentiellt. Med anledning av att vi emellanåt behöver genomföra interna statistiska utvärderingar, analyserar vi vissa besökardata inom ramen för vår verksamhet. Dessa analyser förstörs emellertid direkt efter att de blivit obrukliga.

En av våra tredjepartsannonsörer – Google – använder sig vidare av en s.k. DART-cookie, vars syfte är att anpassa annonsernas innehåll till besökarnas behov och intressen. Som besökare kan man enkelt undvika att få sitt surfbeteende analyserat genom att kontakta den berörda tredjepartsannonsören.