Installera tvättmaskin

Sponsrade länkar

En tvättmaskin måste anslutas till såväl vatten- som elnät. I de fall ett badrum, eller ett grovkök, är förberett för tvättmaskin brukar installationen inte ta många minuter i anspråk.

Sponsrade länkar

Att ansluta en tvättmaskin till vatten- och avloppsnät är enkelt och kan göras helt på egen hand – förutsatt att badrummet eller köket är förberett för tvättmaskin sedan tidigare. Nyare tvättmaskinsmodeller koppas vanligen in i ett vanligt jordat eluttag, vilket brukar finnas i moderna badrum. Tänk dock på att hela tvättmaskinsskalet riskerar att bli strömförande ifall jordningen inte är ordentligt ansluten.

Installation i våtrum som saknar eluttag

Tänk på att inte alla badrum och våtrum har eluttag för annat än rakapparat. För att installera tvättmaskin i ett sådant våtrum är det viktigt att låta en behörig elektriker dra alla nödvändiga ledningar från bostadens centrala säkringsskåp. Det är nämligen viktigt att en tvättmaskin har en egen huvudsäkring. Denna typ av installationer är mycket dyra och måste göras av behörig våtrumselektriker – inte minst av försäkringstekniska skäl.

Dyra anslutningskopplingar och rör

Den som behöver köpa särskilda adaptrar för att koppla in tvättmaskinen till vatten och avlopp kan räkna med att behöva lägga ut många hundralappar. Kontrollera således, från första början, vilken typ av vattenanslutning som tvättmaskinen levereras med från fabriken. Detsamma gäller avlopp – en del billiga tvättmaskiner levereras exempelvis med alltför kort avloppslang – och en förlängningsslang kostar i regel flera hundralappar.