Whirlpool tvättmaskin

Sponsrade länkar

Whirlpool uppfattas numera som ett etablerat märke på den svenska marknaden för tvättmaskiner och övriga vitvaror. Inte minst för att märket ofta ingår i IKEA:s modellkök.

Sponsrade länkar

Whirlpool har under lång tid haft status som ett lågprismärke på den svenska vitvarumarknaden – detta trots att varumärket tillhandahåller ett diversifierat modellutbud bestående av både enkla och exklusiva modeller. Märket har under åren kritiserats för kvalitetsbrister i konsumenttidningar, men enligt vår bedömning har märket numera fått bukt på dessa problem. Märket har även stabiliserats ur kvalitetssynpunkt tack vare att IKEA:s vitvaror mycket ofta härrör från just Whirlpool.

Whirlpool – ett märke med många fördelar

Varumärket Whirlpool är i vårt tycke en tillverkare med många fördelar. Standarmodellerna har t.ex. en ovanligt stor tvättkapacitet – en enkel maskin kan sluka sju kilo torr tvätt till synes utan större svårighet. De mer pompösa modellerna Dreamspace och Green Generation sväljer bortåt tio kilo torr tvätt. Märket, som i mångt och mycket profilerat sig mot storhushåll, är särskilt lämpat för barnfamiljer som regelbundet producerar en stor mängd smutstvätt. Det bör vidare särskilt nämnas att nämnda maskiner inte förbrukar påtagligt mer energi än vanliga småmaskiner.

Toppmatade maskiner med stor kapacitet

Whirlpool kännetecknas även av sina toppmatade modeller, som alla slukar fem kilo torr tvätt. Detta är uppemot ett kilo mer än en vanlig toppmatad maskin klarar av, vilket innebär att den som efterfrågar en toppmatad av hög klass har skäl att snegla på Whirlpool. Vad sedan kvaliteten beträffar, är märket måhända aningen svagare än sina tyska konkurrenter. Märket har dock fått bukt med uppenbara kvalitetsbrister av sådan karaktär att hela tvättprocessen stannat av – t.ex. tvättstopp förorsakade av programvred som inte roterat. Klagomål på svårtolkade bruksanvisningar skrivna på en blandning av danska, svenska och norska har även lyfts fram till märkets nackdel.