Tvättmaskinsservice

Sponsrade länkar

Den som har garantitid kvar på sin tvättmaskin bör i första hand vända sig till en serviceinrättning som genomför garantireparationer. I annat fall lönar det sig sällan att genomföra tvättmaskinsservice på billiga hushållstvättmaskiner.

Reparation av tvättmaskinstrumma
Enklare reparationer och underhåll av tvättmaskiner kan de facto göras privat.

Sponsrade länkar

Dyra industritvättmaskiner är i behov av regelbunden service och tillsyn. För en tvättmaskin i prisklassen 50 000 kronor, med en beräknad livslängd på 20 år, ter sig årliga serviceuppdrag fullt lönsamma. Däremot gäller motsatsen för tvättmaskiner tillverkade för privathushåll – i synnerhet för billiga modeller. Som privatperson lönar det sig sällan att byta trumma eller avloppspump på en billig tvättmaskin – det är helt enkelt mera lönsamt att köpa en ny maskin. Däremot gäller följade undantag:

  • Om tvättmaskinen har garantitid kvar bör en eventuell service – eller reparation – göras inom ramen för garantin. Kostnaden blir således obefintlig för tvättmaskinsägaren.
  • Ifall tvättmaskinen levereras med ett serviceavtal – se till att vända dig till en aktör som omfattas av avtalet. I annat fall får du betala marknadsmässigt pris för tillsynen. Reparatörerna upplyser inte alltid om de omfattas av garantiavtalet.

Underhåll din tvättmaskin själv

Den som har en billig tvättmaskin kan de facto utföra enklare reparationer på egen hand. Byte av gummibälgar, luddfilter och remmar kan med fördel göras av den händige. Däremot rekommenderas att elektriska komponenter åtgärdas av behörig fackman. En amatörmässig elinstallation kan i värsta fall leda till att hela tvättmaskinen blir strömförande. I sammanhanget bör man naturligtvis fråga sig om en dylik reparation lönar sig i fråga om en billig tvättmaskin med några år på nacken, vars nyanskaffningsvärde i bästa fall uppgick till några få tusenlappar.