Kompakt tvättmaskin

Sponsrade länkar

Marknaden för kompakta tvättmaskiner förblir stabil så länge en stor andel av landets flerbostadshus saknar badrum med tvättmaskinsförberedelse.

Vit toppmatad tvättmaskin
Kompakt tvättmaskin med toppmattning, som tar mindre golvyta i anspråk än frontmatade standardmaskiner.

Sponsrade länkar

Den främsta anledningen till att det i ett land som Sverige – som placerar sig i det absoluta toppskiktet bland länder med störst bostadsyta per capita – över huvud taget finns en marknad för kompakta tvättmaskiner är i första hand utformningen av badrum i äldre flerbostadshus. De mest populära lägenheterna återfinns idag i flerbostadshus byggda innan 1950-talet. Under denna tid byggdes inte badrummen utifrån dagens principer om att de måste rymma en avsatt yta för tvättmaskin. Badrummen hade i bästa fall plats för badkar, handfat och toalettstol. Den som ville tvätta fick snällt boka tvättid i den gemensamma tvättstugan.

Plats för tvättmaskin tack vare ommöblering

När tvättmaskinen – under 1970-talet – blev var mans egendom även i flerbostadshus, löste många lägenhetsinnehavare plastbristen i badrummet genom att byta ut badkaret mot en duschkabin och använda överskottsutrymmet för att installera en tvättmaskin. Det utrymme som frigjordes var emellertid sällan tillräckligt för en tvättmaskin i full storlek, en s.k. frontmatad standardmaskin. Smala, toppmatade modeller och kompakta tvättmaskiner med ett djup på ca 40 centimeter blev då lösningen på problemet.

Fortsatt marknad för kompakttvätt

I de flesta flerbostadshus från 1900-talets första hälft har det visat sig omöjligt att förstora de befintliga badrummen – även i de fall badrummen totalrenoverats i samband med stambyten. Således kommer det även framöver att finnas en stor marknad för kompakta tvättmaskiner som storleksmässigt avviker från de forntmatade standardmaskinerna. Till kategorin kompakta tvättmaskiner räknas i regel samtliga toppmatade modeller, frontmatade tvättmaskiner med reducerat djup samt minitvättmaskiner för montering i skåp eller för väggupphängning.