Köpa tvättmaskin

Sponsrade länkar

Den som står i begrepp att köpa ny tvättmaskin bör ta ställning till en rad parametrar för att köpet ska bli så lyckat som möjligt. Exempelvis bör man jämföra tvättmaskiners energimärkning och tvättkapacitet.

Nya tvättmaskiner i butik
Merparten av konsumenterna väljer att köpa ny tvättmaskin i stormarknader.

Sponsrade länkar

Skillnaden mellan olika tvättmaskiner är högst påtaglig; något som t.ex. tidningen Råd & Rön vid upprepade tillfällen har exemplifierat i sina tester. Som spekulant på tvättmaskiner bör man således vara noga med att sätta tvättmaskinens pris i förhållande till de kvaliteter som erbjuds.

Viktiga egenskaper hos en bra tvättmaskin

I egenskap av spekulant på en ny tvättmaskin rekommenderar vi i första hand att du undersöker de egenskaper hos tvättmaskiner som listas nedan. Märket är av mindre betydelse – åtminstone så länge du håller dig till de etablerade maskintillverkarna som har ett fullt utbyggt servicenät. Men granska däremot följande variabler:

  • Centrifughastighet – den variabel som har störst inverkan på hur snabbt tvätten torkar. Även du som har torktumlare kan spara energi i form av kortare tumlingstid tack vare att de kläder som läggs i maskinen är halvtorra redan från början.
  • Tvättmängd – tillika den variabel som avgör hur många kilo tvätt en maskin klarar av. Tänk på att tvättkapaciteten avser torr tvätt. En genomsnittsmaskin har vanligen en tvättkapacitet mellan fem och sex kilo.
  • Mått och storlek – denna variabel är särskilt viktig för dig som har ett färdigförberett utrymme för tvättmaskinen.
  • Antalet specialprogram. Tänk på att ylle-, lin- och dunbaserade plagg kräver specialprogram med skonsam centrifugering, större vattenmängd än vid standardtvätt och fler sköljomgångar.
  • Priset – denna viktiga variabel kan variera stort mellan olika återförsäljare. I många fall har samma återförsäljare ett nätpris och ett butikspris, som kan skilja sig åt med flera procent.
  • Energiklassning – riktmärket för en bra tvättmaskin är att den förbrukar ca en kilowatt per tvättomgång.

Märkesvalet är – som ovan exemplifieras – en sekundär angelägenhet så länge man inte talar om riktiga lågprismärken. Miele, Siemens, Bosch, AEG, LG och Electrolux är i vårt tycke de mest tillförlitliga märkena.